Archiwum kategorii: kary

Zapisane dane

Dane jakie zapisuje fotoradar to przede wszystkim zdjęcie samochodu, tablic rejestracyjnych, jego kolor, marka oraz często wizerunek kierującego. Na fotografii znajduje się data zdjęcia, czyli data dokonania wykroczenia, miejsce popełnienia wykroczenia, prędkość z jaką jechał samochód oraz dopuszczalną prędkość w danym miejscu. Radar to okrojona wersją fotoradaru.

Radar nie posiada możliwości rejestracji wykroczenia, a jedynie ustalenia prędkości na podstawie fal radaru. Najważniejszym elementem radaru jest oscylator, czyli generator fal radiowych. Po wciśnięciu spustu „suszarki”, wysyła ona wiązkę fal radiowych w kierunku zbliżającego się pojazdu.

Część z tych fal odbija się od karoserii samochodu i powraca. Radar wykorzystuje efekt Dopplera, czyli powstawanie różnicy w częstotliwości fal wysyłanych i odbieranych. Na podstawie tej różnicy radar oblicza prędkość poruszania się pojazdu i podaje ją w kilometrach na godzinę na wyświetlaczu.